Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Reportáže

Reportáž z kurzu: "Pasování sedel s Georgie Welge" - Královický dvůr, 30.9.2018

Kurz pasování sedel pod vedením Georgie Welge, 29.9.2018, stáj Babice

Den druhý, po sobotě strávené v Babicích, jsme se s Hankou a Georgie přesunuly ku Praze, konkrétně do Královického dvora u Slaného. Kralovický dvůr nám poskytl skvělé zázemí odpovídající modernímu jezdeckému areálu. Ve vyhřátém sále se nás sešlo celkem 20. Georgie zahájila svou prezentaci a Hanka se aktivně ujala překladu. Náplň kurzu byla stejná jako předešlý den v Babicích, Georgie nám pohovořila o historii sedel a o obecných důvodech proč sedla používáme. Nahlédli jsem ,,pod pokličku´´ výroby sedel. Získali jsme základní informace o využívaných materiálech při výrobě koster a o vlastnostech jednotlivých materiálů. Důležitým tématem byl princip rozkladu tlaku. Na názorných fotografiích jsme se učili odhadnout, jak sedlo koni sedí a kam se sedlo klopí (dopředu/dozadu). Stejně tak jsme lehce zabrousili k anatomii a biomechanice koňského pohybu. V průběhu teoretické části účastníci tiše poslouchali, ale neostýchali se ptát. Vzhledem k tomu, že se kurzu účastnil i český výrobce sedel, bylo zajímavé porovnat dva pohledy z praxe, což celkově přispělo ke zdravé diskuzi a příjemné atmosféře na kurzu.

V rámci praktické části jsme měli možnost využít k pasování sedel 3 koně lišící se, jak v tělesném rámci, tak konstituci a úrovni osvalení. Nejprve jsme se naučili nahmatat a poté zvýraznit na těle koně jednotlivé části potřebné pro správné napasování sedla. Účastníci měli za úkol dovézt si vlastní sedla a postupně se na jednotlivé koně sedla pasovala. Vždy se zhodnotilo, jak koni dané sedlo sedí a kde by se případně mělo přecpat. Případně se doporučil jiný typ. Sedla byla různých značek a typů, dokonce jsme se podívali i na jedno sedlo bezkostrové.

Po návratu z haly nastal čas na dotazy a kávu. Někteří si za odměnu dopřáli i sladkou tečku z místní restaurace. V závěru jsme každý měli zhodnotit, co nám seminář dal a zda jsme se dozvěděli něco nového. Mne konkrétně oba dny napomohly k tomu, abych se naučila lépe vidět a cítit, to co je třeba. Proto celý seminář hodnotím velmi kladně a budu se těšit na další pokračování, které nás čeká v příštím roce.

Klára N.

Za úžasné fotografie,, které naleznete v galerii pod reportáží, děkujeme fotografce Kateřině Šťastné.


Názory účastníků:

"Kurz Pasování sedel s Georgie Welge v Královicích mě, jakožto člověka u koní v podstatě odmala, leč v podstatě znovu nováčka, v mnoha směrech obohatil. Teorie byla sice probrána docela rychle a ne příliš do hloubky, což mně osobně tolik nevadilo, naopak spíše dodalo podnětů k dalšímu studiu, poté jsme však strávili dostatečně času praktickými ukázkami, které jsou podle mě vždy nejpřínosnější. Jako výborná pomůcka mi přišlo nakreslit na koně "mapu míst", kde chceme, aby sedlo sedělo, a kde ho naopak vůbec nechceme, určováno podle polohy lopatky a vazů a svalů na hřbetě. Měli jsme k dispozici několik koní a minimálně deset sedel různých typů, tedy spoustu možností k trénování oka pro lepší odhad "sedí / nesedí / xy dalších variant". Je jasné, že se za pár hodin z člověka nestane saddle fitter, a ač se tomu samozřejmě ani každý profesionálně věnovat nechce, je jistě v zájmu všech koňáků, a především všech koní, aby se v tomto směru co nejvíce lidí alespoň základně vzdělávalo, k čemuž tento kurz podle mě rozhodně přispěl. Díky a jen tak dál!:)

Katka B.

Já děkuji za pozvání na kurz. Prostředí kurzu v Kralovickém dvoře bylo pěkné a atmosféra příjemná. Na kurzu se mi velmi líbila praxe na které si každý mohl sáhnout na koně a ověřit teoretické znalosti. Reálně najít místo pro sedlo a dále pak poznat ve kterých ohledech sedlo nesedí nebo naopak sedí. Za mě přínosný kurz pro majitele koní a věřím, že pravidelným vzděláváním v tomto ohledu se může mnoho věcí v české republice změnit. Děkuji za příjemně strávený den, především za iniciativu pořádání, organizace, pozvání odborníka v oboru, překlad. Vše bylo v příjemném duchu.

Katka Š.

Komentáře

Přidat komentář