Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Reportáže

EQUITOPIA - Equi Smart - Kurz, Intensive Week II, 20.9.2018

Dnešní teorie začíná velice slibně. Bavíme se o dynamice stáda a různých možných variacích. O tom jak je dynamika ovliněna, pokud je stádo vystaveno nepřirozeným podmínkám jako je například velice omezený prostor, či nedostatek zdrojů. Karin doprovází svou přednášku fotografiemi divokých koní, které pořídila, když je byla pozorovat a porovnávala je s uskupením uměle vytvořených stád, které tvoří člověk. 

Řešili jsme různé faktory, které mohou dynamiku a strukturu stáda ovlivňovat a narušovat. Plynule jsme pak přešli k stavu v jakém jsou koni často chováni dnes - tedy boxovému ustájení. Probrali jsme všechny negativní dopady, které to na koně má a proč tomu tak je, ať už je to samota koně, nedostatek pohybu, častý nedostatek sena a přebyt koncentrovaných krmiv a další. Prošli jsme nejčastější složení koncentrovaných krmiv a důvody, proč je špatné krmit koně koncentráty, a to obzvláště těmi jež obsahují obilniny (což jsou takřka všechny). Plynule na to navazovalo téma žaludečních vředů a vlivu stresu na jejich vznik. V této fázi jsme se dostali na úroveň jednotlivých hormonů, které koně produkují, na složení žaludeční kyseliny a vůbec struktury žaludku. Po vyčerpávajících přednáškách jsme šli ven a Karin nám ukázala, kde najít body, které při palpaci mohou ukazovat na existenci žaludečních vředů u koní.... Velké množství informací, krátký čas, ale jako vždy to stálo za to a musím se propracovat k dalším informacím k těmto tématům.Odpoledne následovala krátká přednáška od Simone, jedné z místních trenérek a studentkek Karin. Tentokrát se jednalo o malou lekci psychologie a sebeovládání. Téma se týkalo primárně předsudků. Hovořila o tom, jak je potřeba ke koním přistupovat bez předsudků a zakládat naši práci s nimi na základě pozorovnání, nikoliv rychlých soudů. Rozhodně to bylo zajímavé a myslím si, že její krátkou přednášku by měl slyšet každý koňák.

Odpolední soukromé lekce s Karin se nesly v duchu polovičních zádrží sedem, schopnosti cítít ohnutí koně na kruhu a korigování zádě výhradně pomocí sedu, za stálého kontaktu na vnější otěži (na kontakt musí kůň přijít sám). Mé výsledky silně kolísaly. Chvílemi se mi dařilo vytlačit sedem záď Sama ven, tak aby šel správně na linii, jindy se mi ho nepodařilo ani přimět poloviční zádrží ke zpomalení a mírnému shromáždění.... nakonec jsme došli k nějakému výsledku, ale spokojenost u mě příliš nezavládla. Mám moc co dohánět.

Večer jsme dále diskutovali o krmení, o probioticích, o rehabilitaci mikroflóry (bakterií) ve střevech koně, při přechodu na vhodnější stravu, než jsou kila a kila obilnin.... Samé zajímavosti, nad kterými musím popřemýšlet.
Komentáře

Přidat komentář