Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Práce ze sedla

Proč by kůň měl mít "dlouhý krk" i ve shromáždění

A co se stane, pokud jej nemá nebo mu v něm jezdec brání?

Dlouhý krk (neboli délka krku) je definován jako vzdálenost (vodorovná čára mezi kolmicemi spuštěnými z dvou uvedených bodů) mezi plecí a čumákem koně. Kůň, který jde za kolmicí, má tím pádem krk krátký. Čím více je za kolmicí, tím je tato vzdálenost menší, a tím zkrácenější je i krk.

Krátký krk s sebou nese mnoho následků. Oblast kohoutku se propadá, trup poklesne mezi přední končetiny, hrudní kost je tlačena dopředu a dolů a kůň se jakoby „vypoukne“ v oblasti beder. Pánev je často nerovnoměrně a příliš sklopená. 

Z tohoto důvodu ve chvíli, kdy se kůň pod sedlem prohne a zároveň se za ním nadměrně „vypoukne“, nabýváme mylného dojmu, že se klene celým hřbetem. Nicméně podíváte-li se pozorněji, zjistíte, že tomu tak není. 

Z pohledu biomechaniky pohybu je tedy pohyb dopředu, dolů a ven prvním krokem, kterému se v tréninku musíme věnovat. K jeho dosažení musí být nos před kolmicí a zároveň musí mít kůň dostatečně energický pohyb, aby zvládl přední nohu natáhnout dopředu a zadní mohla tento pohyb následovat – tímto způsobem se zadní noha dostane dále pod tělo. Tendence koně jít dopředu, dolů a ven je optimální, je-li nos namířen dopředu a hrudník (kohoutek) je nadzvednutý. Díky tomu se krk nejdříve zvedne (ve směru od kohoutku k hlavě) a až pak se klene dolů – vytváří tedy oblouk (viz foto č. 1, credit: K-paco Welsh). Kromě nadzvednutí kohoutku tak zároveň dochází i k nadzvednutí hřbetu v přední části (směrem ke kohoutku).

Obr. č. 1

Jelikož se krk zvedá nahoru z oblasti kohoutku, neměl by nos koně klesnout příliš nízko. O pozici, ve které má kůň hlavu příliš nízko, mluvíme jako o protažení krku, nikoliv o pozici dopředu, dolů a ven.

Osvojil-li si kůň tuto techniku a je schopen udržet pozici dopředu, dolů a ven, je načase začít se shromažďovací prací. Koně nemůžeme shromáždit na 100 % v krátkém časovém úseku. Shromáždění musíme koni představovat krok za krokem. Nejdříve se musí naučit techniku a pak vybudovat sílu k jejímu udržení. Pokaždé, kdy je schopen udržet námi požadované shromáždění, můžeme udělat další malý krůček vpřed. Někdy můžeme koně shromáždit trochu víc, ale v o to kratším časovém intervalu. Jindy zase můžeme vyžadovat méně shromáždění, ale po delší časový úsek. Jde o náš cit a úsudek. Je však důležité vždy vnímat, co se nám kůň snaží říct, a na co se v danou chvíli cítí.

Pohyb v pozici dopředu, dolů a ven je hlavně o dlouhém krku. Chceme-li koně shromáždit, pak o tuto délku nesmíme přijít – protože čím je krk kratší, tím kratší je i pohyb předních a zadních končetin vpřed. Jedná se tedy o naprostý opak toho, kdy zadní noha nese více váhy, protože dopadá dále pod tělo, a tím pádem je déle na zemi.

Na fotce obr. č. 2 (credit: K-paco Welsh) vidíme koně, který je shromážděný při zachování délky krku. Nos je krásně před kolmicí a spodní linie se díky zapojení a vyklenutí hřbetu uzavírá.

 Obr. č. 2

Na obr. č. 3 vidíme následky krátkého krku (i přestože se jedná o poměrně jemné zkrácení). Hřbet je propadlý a bedra jsou vypouklá. Zadní noha nepodkračuje dostatečně pod tělo a přední končetiny se nenatahují dopředu.

Obr. č. 3

S tímto problémem se setkáváme často právě z toho důvodu, že shromáždění koně, aniž by se zkrátil v krku, není tak jednoduché. Mnohem raději se spokojíme s iluzí shromáždění, kterého jsme dosáhli za krátký čas, než abychom dlouho a s notnou dávkou trpělivosti budovali shromáždění pravé. Čas investovaný do takového tréninku však stojí za to a vrátí se nám nejen na zdraví koně.
Další články ze série biomechanika:
2017-11-12: Rozvíjení hřbetu koně - biomechanika zapojení
2019-02-25: Narovnání: Proč? Část 1.: Pletenec hrudní končetiny
2018-03-20: Rozpoznání syndromu horní linie
2018-04-15: Biomechanika zapojení (2.část): Základní součásti sebenesení
2018-12-11: Co je smyslem "kulatého hřbetu"?
2019-01-17: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část první)
2019-01-22: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část druhá)
2019-01-29: Přirozená pozice při krmení
2019-02-11: Kissing spines - diagnóza nebo symptom? (část první)
2019-02-12: Živý důkaz!
2019-02-18: Kissing spines – diagnóza nebo symptom (část druhá)
2019-03-25: Je cval vhodný pro koně s kissing spines?
2019-04-02: Jak vypadá správné držení těla koně v pohybu?
2019-04-26: Narovnání: Proč? Část 2.: Kopyta
2019-05-12: První krok tréninku vašeho koně
2019-05-14: Narovnání: Proč? Část 3.: Zadní končetiny
2020-01-03: "Leg mover" vs. "Back mover"
2020-02-02: Tréninková spirála
2020-02-12: Příčina kulhání
2020-03-06: Trénink koně v rovnováze
2020-03-30: Kůň by se měl dívat trochu dovnitř, je to pravda?
2020-04-08: Milionový podvod v chovu koní: Extravagantní chody vs. zdraví
2020-04-15: Uměle vytvoření koně: Generace koní na kolenou
2020-05-31: Vliv špatného tréninku na vývoj horní linie koně
2020-06-15: Infografika: Pomocné otěže
2020-07-10: Proč je důležité udržet protažení krku?
2020-07-30: Proč by kůň měl mít "dlouhý krk" i ve shromáždění
2021-02-07: Pozice hlavy
2021-04-12: Rovnoběžnost diagonálního páru končetin
2021-06-24: Infografika: Pozice hlavy a krku
2021-11-16: Biomechanika ohnutíKomentáře

Přidat komentář