Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Práce ze sedla

Trénink koně v rovnováze

Často se mne ptáte: „Proč bych měl(a) vlastně trénovat koně tak, aby se pohyboval v rovnováze? K čemu je to dobré?

Koně jsou v přírodě kořistí. Jejich pocity pohody a pohodlí jsou pro ně velice důležité – trpí-li jakýmkoliv typem nepohodlí, cítí se ohroženi. A tato nepohoda jim může způsobovat trvalou úzkost, která se často projevuje tím, že se snadno plaší – proč? Protože díky diskomfortu se snáze mohou stát kořistí predátora.

Co to má společného s rovnováhou?

Nedostatek rovnováhy (přesněji nerovnováha) je velmi nepohodlný stav, který v delším časovém horizontu může vést ke zranění. Uvažuji-li o nerovnováze, představuji si asymetrii. A co se stane, pokud jsou koně trénováni asymetricky a v bez rovnováhy?

Nejčastěji si lidé představují nerovnováhu jejich koně ve formě „padání na předek“, tj. je-li většina váhy koně nesena předními končetinami. Kvůli stavbě jejich těla je přirozené, že s takovou obrovskou hlavu a krkem bude více váhy na předních nohou. To je přeci úplně normální! Nebo ne? Ano, je… tedy až dokud vše nezkomplikujeme tím, že přidáme jezdce (tj. obvykle dalších 15 % navíc – a někdy i více – hmotnosti koně), který sedí blíže předním končetinám. A aby toho nebylo málo, tak to pak ještě více zkomplikujeme očekáváním, že tyto velmi ekonomicky se pohybující se stvoření, které se vyvinuly tak, aby se většinu dne pásly a hledaly zdroje potravy, budeme žádat o tak nepřirozené věci, jako je ustoupení na holeň, piaffa, pasáž nebo třeba skákání. 

Bylo by však naivní si myslet, že horizontální rovnováha je tím nejdůležitějším, neboť kůň může být symetrický i při pohybu „na předku“. Velký problém nastává až s přidáním jezdce, resp. ve chvíli, kdy kůň nenese váhu jezdce rovnoměrně na obou polovinách svého těla.

Cituji Sharon May-Davies: „Logika velí, že asymetrický tvar vzniká kvůli působení asymetrických sil“. 

Asymetrie tedy není jen o statické křivosti koně. Přidáte-li k této křivosti hybnou sílu, vystavíte jejich končetiny ještě větším asymetrickým silám, kterým se velmi brzy začne tělo přizpůsobovat. Časem se začne projevovat vznikem patologií, jakými jsou například syndrom nízké/vysoké patky, problémy se šlachami, či vznikem artritidy. 

Výzkum prokázal, že dostihoví koně, mající pouhých 100 000 zátěžových cyklů (tedy tolikrát jejich končetiny dopadly na zem v plném trysku) již začínají vykazovat známky degradace tkání. Výzkum taktéž prokázal, že můžete snížit opotřebování končetin tím, že prodloužíte čas, který končetina setrvává na zemi – tedy rozložíte zátěž vyvíjenou na končetinu po delší časový úsek.

Co to znamená pro koně, kteří se neumí pohybovat v rovnováze? 

Ve zkratce jde o to, že se jedna strana jejich těla bude pohybovat jinak, než ta druhá, a tudíž každá polovina bude i v „jiném časovém pásmu“. To znamená, že každá strana těla bude vystavena jiným zátěžovým vzorcům, různým opotřebením a tím pádem i jiným biologickým silám. Tělo koně je velice chytré a dokáže se těmto silám přizpůsobit, aby zůstalo co nejdéle pohybu schopné – je to přirozený pud sebezáchovy a snaha o přežití. Nicméně tkáně se díky výše zmíněnému začnou měnit. Někdy je poškození nevratné a kvůli začnou vznikat další dysbalance, nepohodlí, a nakonec i kulhání.

Budeme-li naše koně trénovat tak, aby se pohybovali v rovnováze, pomáháme jim tím ke zdravějšímu a delšímu životu bez zbytečného pocitu diskomfortu. Pohybuje-li se kůň v rovnováze, nejen že se pohybuje symetricky, ale také dělá delší kroky s vyšší kadencí. Tímto se náš kruh uzavírá: dělají-li koně delší kroky, tak zároveň lépe rozkládají sílu vyvíjenou na jednotlivé končetiny, což má za následek, že pro stejnou práci potřebují učinit méně kroků a vynaložit méně síly. To přirozeně může mít jedině pozitivní efekt na jejich zdraví a celkovou spokojenost.

Neříkám, že chceme, aby se naše koně přestali pohybovat; jde jen o to, abychom se ujistili, že každý krok, který udělají ve spolupráci s námi, bude krokem vstříc lepším zítřkům.
Další články ze série biomechanika:
2017-11-12: Rozvíjení hřbetu koně - biomechanika zapojení
2019-02-25: Narovnání: Proč? Část 1.: Pletenec hrudní končetiny
2018-03-20: Rozpoznání syndromu horní linie
2018-04-15: Biomechanika zapojení (2.část): Základní součásti sebenesení
2018-12-11: Co je smyslem "kulatého hřbetu"?
2019-01-17: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část první)
2019-01-22: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část druhá)
2019-01-29: Přirozená pozice při krmení
2019-02-11: Kissing spines - diagnóza nebo symptom? (část první)
2019-02-12: Živý důkaz!
2019-02-18: Kissing spines – diagnóza nebo symptom (část druhá)
2019-03-25: Je cval vhodný pro koně s kissing spines?
2019-04-02: Jak vypadá správné držení těla koně v pohybu?
2019-04-26: Narovnání: Proč? Část 2.: Kopyta
2019-05-12: První krok tréninku vašeho koně
2019-05-14: Narovnání: Proč? Část 3.: Zadní končetiny
2020-01-03: "Leg mover" vs. "Back mover"
2020-02-02: Tréninková spirála
2020-02-12: Příčina kulhání
2020-03-06: Trénink koně v rovnováze
2020-03-30: Kůň by se měl dívat trochu dovnitř, je to pravda?
2020-04-08: Milionový podvod v chovu koní: Extravagantní chody vs. zdraví
2020-04-15: Uměle vytvoření koně: Generace koní na kolenou
2020-05-31: Vliv špatného tréninku na vývoj horní linie koně
2020-06-15: Infografika: Pomocné otěže
2020-07-10: Proč je důležité udržet protažení krku?
2020-07-30: Proč by kůň měl mít "dlouhý krk" i ve shromáždění
2021-02-07: Pozice hlavy
2021-04-12: Rovnoběžnost diagonálního páru končetin
2021-06-24: Infografika: Pozice hlavy a krku
2021-11-16: Biomechanika ohnutíKomentáře

Přidat komentář