Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Komunikace

Ups! Udělal jsem to zas – Vaše role při vytváření nežádoucího chování

Pokud jde o vytváření problematického chování u koní, majitelé a trenéři v tom nejsou zrovna nevinně. Některé problematické chování koní je vytvářeno – a udržováno – nejsou-li si lidé vědomi své role, kterou hrají právě při vzniku tohoto chování. Dovolte mi to vysvětlit. 

Jak se koně učí 

Všechna zvířata se učí z následků, které přicházejí po provedení určitého chování. Jsou-li důsledky žádoucí, je pravděpodobné, že se dané chování objeví znovu v budoucnosti. Jsou-li důsledky nežádoucí, je pravděpodobné, že se dané chování v budoucnosti bude objevovat méně. Koně se tímto způsobem učí, stejně jako my lidé. 

To všechno je docela snadné pochopit, že? V další části už to bude malinko složitější, ale chcete-li být lepším koňským trenérem (nebo dokonce lépe porozumět svému vlastnímu chování) doporučuji vám vydržet, až do konce článku. Jakmile je chování tímto způsobem naučeno, následky které pak chování přináší nemusí být vždy žádoucí. Stačí, aby daný vzorec chování přinesl žádoucí důsledek jen občas a chování pak zůstane silně zakořeněno.

Uvedu pár příkladů:

Osoba vstoupí do vícepatrové kancelářské budovy a jde až k výtahu. Zmáčkne tlačítko pro zavolání výtahu. Nic se nestane. Znovu zmáčkne tlačítko, nic se neděje. Znovu, nic. Znovu zmáčkne tlačítko, ale tentokrát se dveře otevřou a osoba vstoupí.

Kůň je na jízdárně ježděn začínajícím jezdcem, jezdec má silný kontakt na otěžích. Kůň se snaží natáhnout krk, tlačí směrem dolů na udidlo. Nic se nestane. Kůň to zkouší znovu, nic. Znovu, nic. Znovu, kůň se snaží, ale tentokrát je jezdec nakloněn víc dopředu a kůň tak může svůj krk prodloužit. 

V obou případech se člověk i kůň dříve naučili určité chování, které by mělo vyústit v požadovaný výsledek. Pro člověka platí, že mačkání tlačítka znamená příjezd výtahu. Pro koně platí, že tlak směrem dolů na udidlo mu umožní prodloužit krk. Jakmile je chování naučeno, zůstane silné i v případě, že danou akci ne vždy následuje žádoucí důsledek.

Řešení problémů

Pochopení způsobu, kterým jsou dané vzorce chování udržovány je velmi důležité. Chování, které lidé považují u svých koní za nežádoucí jsou často vytvářena a udržována výše zmíněným způsobem – tak často, že jejich řešení představuje podstatnou část mé výplaty.

Povědomí o našich vlastních činech je prvním krokem k řešení nechtěného chování, které bylo náhodně vytvořeno a udržováno tímto způsobem. Pokud si všimnete, že jste "to" udělali, doporučuji vám si zabroukat „Ups!... Udělal/a jsem to znovu“, nadechnout se a pak provést tyto kroky: 

  • adresujte všechny důvody, které váš kůň může mít pro provádění daného chování. Veškeré chování, které zvíře provádí mu slouží k nějakému účelu. Člověk mačká tlačítka, kterými zavolá výtah proto, aby nemusel jít po schodech. Kůň tahá jezdci otěže z ruky proto, aby zabránil bolesti.
  • přijděte na to, jak v první řadě nastavit trénink koně tak, aby neměl žádnou příležitost k provádění nežádoucího chování
  • vypracujte výcvikový plán, který koni umožní reagovat na daný spouštěč tak, jak vy si představujete

Obecně rozhodně neradím svým klientům, aby použili nepříjemné důsledky k tomu, aby odnaučili koně dané chování.  V koňském výcviku tento přístup obvykle zahrnuje způsobování koni bolesti nebo strachu ve chvíli, kdy nežádoucí chování provede. Toto nedoporučuji z mnoha důvodů:

  • tímto způsobem nemůžete adresovat příčinu daného chování. Některá chování se objevují, protože snižují bolest či strach zvířete.  V obou našich příkladech kůň může provádět dané chování proto, aby se vyhnul bolesti, kterou mu začínající jezdec působí tlakem otěže nebo pozice hlavy či krku, do které byl donucen se dostat.
  • nežádoucí důsledky, by se musely dostavit pokaždé, kdy se dané chování objeví a většina lidí není schopna toto zaručit.
  • takový důsledek by musel být tak intenzivní, že by přiměl koně k tomu, aby sám již nechtěl dané chování provádět. Toto obvykle znamená způsobit koni značnou bolest, či strach nebo dokonce obojí, což by v tréninku nemělo nikdy nastat.
  • tento přístup navíc neříká koni co by měl místo toho udělat. Správný výcvik se soustředí na vysvětlení koni, co by měl dělat, ne toho co by neměl.

Shrnutí 

Abych to shrnula, náhodné posílení je běžnou příčinou vzniku a udržování nežádoucího chování. Toto může nastat v případě, že si lidé nejsou vědomi své role, kterou hrají při vytváření situace, ve které se kůň učí a udržování takovéhoto chování, když je již naučeno. K řešení nechtěného chování, které bylo vytvořeno touto cestou, je nelepší přistupovat pomocí tříbodového přístupu:

  1. určení žádoucího chování, které by mohlo být důsledkem dané činnosti (tedy: odstranění bolesti, zvýšení vzdálenosti od předmětu/směru, kterého se kůň bojí) a adresování a řešení daných problémů dle potřeby
  2. nastavení tréninkových lekcí tak, aby kůň neměl možnost získat předvedením nežádoucího chování pro něj žádoucí důsledky
  3. vypracujte výcvikový plán, který koni umožní reagovat na daný spouštěč tak, jak vy chcete, aby reagoval místo původního nežádoucího chování

Šťastný trénink!
Komentáře

2018-02-14 12:55:57

Super! Skvěle vysvětlené, díky moc za překlad! :)

Přidat komentář