Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Komunikace

Získání pozornosti koně – část první

Získání pozornosti koně

Schopnost získat pozornost vašeho koně, či dokonce ji udržet, je-li kůň v náročné situaci, je velmi cenná schopnost.  Jak tohoto dosáhnout je široce diskutované téma v koňáckém světě a já doufám, že vám pomohu objasnit některé možné způsoby, jak tohoto dosáhnout ve dvou článcích.

Část první

Pozornost

Prvním krokem k získání pozornosti vašeho koně je schopnost rozpoznat, jak vlastně pozornost koně vypadá. Můj kolega Dr. Robin Foster má frázi, kterou pomáhá svým klientům k této představě:  "Pozornost bez napětí". Tuto jednoduchou, avšak mocnou frázi je dobré mít na mysli při výcviku vašeho koně nebo při pozorování tréninku ostatních.  

Kdysi dávno jsem pracovala a jezdila pod vedením trenérů, kteří získávali a udržovali pozornost koně opačným způsobem „Pozornost, ale napětí“. Například: otočil-li kůň hlavu ve směru podnětu, který ho zaujal, pak trenér, který na koni seděl, ťuknul prsty do otěží a pokud se nedočkal okamžitého sklopení uší dozadu (tedy na něj) - dostal kůň okamžitě kopanec do žeber patami nebo dokonce ostruhou. Pokud trenér odcházel z výběhu a kůň se od něj v této době odvrátil, trenér okamžitě zareagoval tím, že gestikuloval bičem směrem k zadním nohám – což je signál, který se kůň dříve naučil a který měl signalizovat eskalaci tlaku.  Pokud rozrušený kůň, který byl čištěn v uličce mezi boxy a který byl nervózní, že nevidí své koňské kamarády, okamžitě nezaměřil pozornost (natočením uší) na trenéra, když se dotkl jeho zadní nohy, trenér eskaloval dotyk až po ostré šťouchání nebo nechal koně ustupovat zadníma nohama dokola, dokud na něj kůň pozornost znovu neupnul. 

Proč kůň ztrácí pozornost

Koně jsou cítící bytosti. Mohou věnovat pozornost něčemu jinému, než je trenér z mnoha důvodů – stejně tak jako člověk může ztratit pozornost jiného člověka během interakce s ním. Koně mají své vlastní myšlenky, pocity a motivace k chování se určitým způsobem. Nedocenění a neporozumění tomuto principu může vést k situacím, kdy trenér přehlíží zkušenosti nebo perspektivu koně během společné interakce a místo toho se zaměří jen na své vlastní myšlenky, pocity a motivace.

Mnoho lidí věří, že kůň, který jim nevěnuje pozornost je jasně kůň, který je nerespektuje. Majiteli, jehož kůň často ztrácí pozornost, je často řečeno, že není vůdcem nebo že jej jeho kůň nerespektuje, či se snaží získat dominanci. Doporučené řešení v těchto situacích je často udělat něco, co získá pozornost koně zpět: „ovládněte zadní nohy“, dejte koni práci, zkoušejte různé jízdárenské cviky, dokud se jeho pozornost zase nevrátí.

Nejčastějšími situacemi, ve kterých kůň ztrácí pozornost jsou nové situace nebo velmi rušné situace, jako jsou závody, hromadné vyjížďky, návštěvy veterinárních klinik apod. Společným faktorem, který pojí tyto zážitky je často nervozita, či strach, které probouzí v koních a jsou tím pádem stresující. Když si toto uvědomíte, je mnohem jednodušší pochopit, proč kůň ztrácí v takových situacích pozornost. Koně často nejsou správně připraveni a tím pádem schopni se vyrovnat s novými nebo rušivými událostmi. Často se očekává, že budou ve stresující situaci schopni udržet stejnou míru pozornosti na člověka, jako při těch klidných. Ale toto očekávání je nepřiměřené a může vést k rozvoji problémů a nežádoucího chování. Jsem si jistá, že většina čtenářů se dokáže do koně vcítit, mají-li zkušenost se situacemi, které v nich vyvolávají úzkost a činí velmi obtížným, či dokonce nemožným, se během nich soustředit.

Strach a pozornost

Ztráta pozornosti je často důsledkem toho, že kůň cítí strach či úzkost. Je-li zvíře nervózní nebo vystrašené, je pro něj extrémně náročné se soustředit na cokoliv jiného, než je zdroj jeho obav a úzkosti. Když kůň zaregistruje bezprostřední nebo hrozící nebezpečí, jeho mozek i tělo se připraví na útěkovou situaci a myšlenky na chování, které usnadňuje útěk se stanou prioritou číslo jedna.

Použití tlaku, či dokonce násilí pro získání pozornosti koně může vyústit v požadovaný efekt – kůň se soustředí na trenéra – a to jde-li i o vyděšeného nebo vystresovaného koně.  Nicméně to je pouze důsledkem toho, že trenér způsobuje koni ještě něco horšího, než co ho v danou chvíli děsí a znejišťuje. Stát koni za povšimnutí nemusí být nutně dobře. Jednoduše to znamená, že cokoliv, co dělá trenér je nepříjemnější nebo děsivější než to, co koně vystrašilo/vystresovalo v první řadě. Určitě existují situace, kdy pro zajištění bezpečí pro člověka i koně, musí člověk získat pozornost koně okamžitě, za využití takřka jakýchkoliv prostředků. Ale toto by se mělo dít pouze za zvláštních okolností a mělo by to býti výjimkou, nikoliv rutinní tréninkovou praxí.

Co tím získáme a cena, kterou platíme za pozornost

Výcvik koní je obousměrný tok informací a poznatků. Má-li chování trenéra požadovaný výsledek, je pravděpodobnější, že se dané trenérovo chování vyskytne i v budoucnosti. Vnější pozorovatelé si mohou všimnou, že trenérův přístup vyústil v požadovaný výsledek a že jej tedy může napodobovat doma s vlastním koněm.  Nicméně takovéto metody mají svou cenu.  Použití metod, které kůň shledává nepříjemnými k získání pozornosti může vyústit ve vytvoření negativní asociace k situaci, ve které byla pozornost ztracena. Například: pokud trenér používá nepříjemné metody k získání pozornosti koně, kterého zaujali jiní koně pracující na jízdárně, může kůň trenéra začít být nervózní a roztržitý kdykoliv, kdy spatří koně mimo jízdárnu. Z pohledu koně, výskyt jiných koní v jeho blízkosti předchází nepříjemné činnosti ze strany trenéra. Takovýto přístup stejně tak snižuje důvěru mezi koněm a člověkem a může vést k rozvoji jiného nežádoucího chování včetně zvýšení strachu či agresivity.

Přístě: Část druhá, jak získat a udržet pozornost koně

Být schopen rozpoznat „pozornost bez napětí“ a být schopen získat a udržet pozornost koně je důležitá schopnost. Ve druhé části budu psát o „pozornosti bez napětí“, jak vypadá, jak naučit vašeho koně, aby se na vás soustředil za použití technik, které rozvíjejí důvěru a není u nich pravděpodobné, že budou mít za následek vznik nového, nežádoucího chování.
Komentáře

Přidat komentář