Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Komunikace

Získejte si respekt svého koně

Respektuje vás váš kůň? 

Respekt: obdivovat (někoho nebo něco) hluboce, jako výsledek jeho schopností, kvality nebo úspěchů 

Podle všech informací a našeho nejlepšího vědomí a svědomí, respekt je lidský koncept.  Zda-li koně sdílejí tento koncept nemůžeme s jistotou říct.  Navzdory těmto informacím, lidé často označují různé druhy chování buď respektem nebo naopak jeho nedostatkem.

Známky neúcty koně k člověku

 To, co je obvykle označováno jako neúcta/nerespektování často zahrnuje věci, které kůň dělá a člověk je nemá rád jako: narušování osobního prostoru, ignorování pomůcek, pobíhání okolo člověka, stání příliš blízko, kousání, kopání, klopení učí, otírání hlavy o člověka, nestání v klidu, natáčení zadku k člověku, lekání se a neustálé změny směru, odmítání přejít vodu atd.

Jak je vidno, „nedostatek respektu“ se stává pohodlnou zástěrkou, která zastírá jakékoliv a/nebo všechno nežádoucí chování, které kůň může předvádět. Mnoho úspěšných trenérů postavilo na tomto konceptu celý svůj byznys a tréninkové metody. To je však problematické, částečně proto, že výše zmíněné chování ne vždy znamená nedostatek respektu. Tato chování se mohou vyskytnout z mnoha důvodů, jako je třeba strach, bolest, nedostatek výcviku nebo dokonce nechtěné posílení tohoto chování člověkem.

 Pokud je takovéto chování označeno jako „problémy s respektem“, často je následování radami jak si respekt koně získat. Tato doporučení obvykle zahrnují přinucení koně k pohybování se určitým způsobem: ustupování, pohyb nohama vpřed nebo zpět, kroužení v kruhovce, změny směru na lonži, dokud koně neprokáží „respekt“ apod.

Nešťastné však je, že to může vypadat, že takovýto přístup funguje. Kůň může přestat dělat nežádoucí chování, čímž vedoucí člověk uvěří, že získal respekt koně. Ale není to respekt.

 Může se zdát, že kůň nyní člověka „respektuje, ale jediné co se stalo je to, že se kůň naučil, že dané chování pro něj znamená nepříjemné důsledky, takže je pravděpodobnější, že se dané chování nebude v budoucnu opakovat. Toto není respekt, je to trest.

 Jádrem skutečného respektu je obdiv pro kvality nebo činy někoho jiného. V jakémkoliv vztahu, člověk nebude respektovat jinou osobu protože jej trestá, aby řídila jeho chování. Mohou je poslouchat ze strachu z následků, ale to není respekt. Není možné vzbudit respekt takovýmto způsobem.

 Jak přimět koně k tomu, aby vás respektoval

 Používání strachu nebo nepříjemných následků s cílem kontrolovat chování někoho jiného nemůže vyústit v respekt v pravém slova smyslu. Budeme-li předpokládat, že respekt je koncept, který mezi sebou sdílejí koně, jak může člověk získat respekt koně?

  • Naučte se rozpoznávat známky strachu u koní. Vystrašení koně budou dělat věci, jako je přecházení přes lidi, s cílem vzdálit se od zdroje jejich strachu. Trest by neměl nikdy sloužit k řešení problémového chování, které je založené na strachu, protože riskujete, že celou situaci jen zhoršíte nebo vytvoříte jiné problémy jako je například agrese. Znalost jemných známek strachu může lidem pomoci vyhnout se eskalaci strachu u koní, který může spustit únikové chování. Navíc, žádný kůň nebude respektovat člověka, pokud v něm člověk často vyvolává strach nebo jej není schopný u koně rozpoznat.
  • Převezměte odpovědnost za trénink svého koně. Při výcviku koně existuje nekonečné množství věcí, které člověk nechce aby kůň dělal, ale obvykle jen jednu, kterou chce aby kůň provedl. Nastavte trénink tak, aby kůň byl schopen provést tu „jednu věc“ - tedy žádoucí chování - a byl za to odměněn.
  • Pochopte, že kůň se možná bude muset naučit, jak provádět danou věc v různých situacích. Například: jen proto, že koně naučíte nastupovat do vozíku perfektně doma, tak to neznamená, že bude nastupovat perfektně na chaotickém parkovišti na závodech. To ovšem není nedostatek respektu,nýbrž se jedná o chybu ve výcviku, již udělal trenér koně, když nezvládl začlenit trénink dané „věci“ v nových/různých lokalitách.
  • Buďte konzistentní. Buďte féroví. Buďte předvídatelní. Buďte si vědomí svého chování v přítomnosti koně.
  • Neberte si chování koně osobně. Braní si chování osobně může vyústit v odplatu, místo reakci. Emoce jako vztek nebo strach, často doprovázejí odplatu a ani jedno z toho, by nemělo mít místo ve výcviku koně.
  • Pokud se kůň chová způsobem, který je pro danou osobu nežádoucí a je tedy v pokušení označit toto chování jako neúcta, měl by vyhledat pomoc o kvalifikovaného koňského behavioristy (= odborník zabývající se chováním koní). Zjistí tak příčiny daného chování a pomohou koni pochopit žádoucí chování, aniž by použili trestu.

 Pokud koně sdílejí naše vnímání respektu, je možné že i oni cítí, že respekt nemůže být vynucen, ale musí být zasloužen. Výše uvedený seznam je jen začátek mnoha cest, jak si získat respekt. Jen pro případ, že respekt v koňském světě skutečně existuje, neměli bychom se všichni začít snažit získat respekt našeho koně?

 Až do příště: Šťastný výcvik přeji.
Komentáře

Přidat komentář