Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Zdraví

Příčina kulhání

Originál článku můžete nalézt ZDE, článek s videem pak ZDE.

Proč se u některých chromých/kulhajících koní nenajde příčina tohoto stavu...
a proč je často nalezen problém v končetinách koně, přestože to není PŘÍČINOU daného problému.

Během mého studia mi bylo často předkládáno, že problémy koní jen velmi vzácně pramení z jejich hřbetu. Dokonce jsem se setkala i s učiteli, kteří tvrdili, že koně nemohou mít problémy se hřbetem, protože jejich obratle jsou velké, silné a stabilizované silnými vazy.

Na základě těchto předpokladů to vypadá, že kulhání může být způsobeno jen problémem v končetinách. V praxi jsou pak končetiny nejkontrolovanějším místem při kulhání.

Měla jsem nejspíš jen smůlu, ale velmi brzy jsem se setkala s poměrně velkým množství koní, kteří kulhali, ale nenašli jsme žádný problém v jejich končetinách.

To mělo za důsledek, že jsem musela přemýšlet mimo „zajeté“ principy. Mezitím se trochu změnil i veterinární pohled na bolest hřbetu. Myšlenkou bylo, že kulhají-li koně delší čas, mohou si vyvinout problémy a bolestivost hřbetu.

Troufám si tvrdit, že ve většině případů je to přesně naopak a níže vysvětlím proč. Mají-li koně dlouhodobě problémy se hřbetem, často se u nich rozvinou problémy a zranění končetin.


Zaprvé, tuto hypotézu potvrzují všichni kulhající koně nebo koně s nepravidelným pohybem, se kterými jsem se setkala, ale pro jejichž stav neexistovala žádná příčina nalezená v jejich končetinách. Tihle koně byli zkontrolováni od hlavy k patě na několika klinikách.

Za druhé, tito koně reagovali velmi pozitivně na manuální terapii, která se zaměřovala na struktury okolo lebky, krku, páteře a pánve.

Za třetí, často vídám lidi s bolestí zad, kteří kulhají. Tak proč by koně měli být jiní?

Podíváme-li se na pohyblivost koňské pánve, pak při pohledu zezadu zjistíme, že pánev se pohybuje nahoru a dolů. Takže levá strana pánve jde dolů, zatímco pravá jde nahoru a opačně. Navíc, jak se pánev pohybuje na levé a pravé straně, můžeme vidět flexi (vyboulení) a extenzi (propadnutí). Na konci tohoto příspěvku můžete zhlédnout video, ve kterém je toto velmi jasně viditelné.

ALE pánev se sama od sebe hýbat nemůže, alespoň ne moc. Skládá se z několika kostí, které jsou pevně spojené pojivovou tkání. Důsledkem čehož je, například, schopnost do určité míry absorbovat nárazy, ne však velká schopnost pohybu. Pánev je připojena k páteři pomocí kosti křížové (sacrum). To znamená, že pánev se může pohybovat jen v případě, že se může pohybovat páteř. Podívejte se na schéma páteře.

Schéma páteře

Pánev může být nalevo „snížena“ a napravo „zvýšena“ a opačně, protože páteř umožňuje rotaci. Laterální pohyb pánve je možný, protože obratle jsou schopny laterálního ohnutí.

Kde tedy vzniká pohyb pánve? Jinak řečeno, která část koňského těla „hýbe“ pánví? Tímto hybatelem jsou zadní končetiny. Je-li levá zadní noha zvednutá během pohybu, levá „polovina“ pánve se propadne. Jakmile je levá zadní „vepředu“ pod tělem, dochází k laterálnímu ohnutí doleva a když levá zadní dopadne na zem, levá „polovina“ pánve se zvedá.

Na páteři se samozřejmě mohou vyskytovat abnormality jako jsou kissing spines nebo osteoartróza, které mohou ovlivnit obratle samotné, ale mnohem častěji jsou přetížené a bolestivé struktury kolem obratlů. Těmito strukturami mohou být svaly, povázka a různé druhy vazů. Bolest hřbetu většinou začíná problémem měkkých tkání (ne kostí). Tyto problémy mohou být velmi bolestivé, protože tyto struktury, obzvláště pak povázka, obsahují hodně nervových zakončení. Je-li povázka zablokována nebo je-li na ni vyvíjen tlak, může dojít ke vzniku velké bolestivosti.

Je-li některá z částí těla bolestivá, spouští se obranný systém těla. Bolestivá oblast je v rámci možností znehybněna a pohyb je omezen. Pokud koně bolí hřbet, pohyb který začíná v zadní noze a pokračuje pánví nemůže pokračovat. Pohyb páteře je omezen bolestivou oblastí. Pánev se nemůže pohybovat, ale protože pohyb pochází z pohybu zadní nohy, zadní noha nemůže dokončit svůj správný vzorec pohybu.

Jaké jsou důsledky?

Tyto odchylky ze správného vzorce pohybu jsou obvykle velmi jemné a často nejsou snadno pozorovatelné. Dokud se nezhorší. Poté může kůň začít vykazovat problémové chování při tréninku: ztuhlost na začátku lekce, jeho krev může vykazovat lehce zvýšený výskyt svalových enzymů, může být citlivý na palpaci hřbetu, reagovat na dopínání podbřišníku, mít špatnou náladu, může dojít k celkovému zhoršení zdravotního stavu atp.. Někteří koně začnou po delší době vykazovat jasné známky kulhání, jiní se zraní díky abnormálnímu vzorci pohybu, často dochází ke zranění šlach, vazů, kolene, či hlezna.

U těchto koní je opravdu nalezen problém v končetině a samotná končetina vyžaduje pozornost! ALE pro úspěšnou rehabilitaci je nezbytné podívat se na celého koně.

Ve většině případů jsou nalezeny problémy v horní části těla koně, které ZPŮSOBUJÍ zranění končetiny. Pokud nevyřešíme tuto příčinu, zranění se vrátí nebo, díky kompenzačním vzorcům pohybu, dojde ke vzniku zranění na jiné části těla koně.

Koně mohou projevovat lehké až střední kulhání díky problémům hřbetu. Proto je důležité pečlivě zkontrolovat hřbet koně při vyšetření kulhajícího koně. Problémy povázky a svalů nejsou vidět na rentgenových ani ultrazvukových snímcích. Pomocí těchto diagnostických nástrojů můžeme najít pouze poškozené tkáně, nikoliv bolestivou povázku.

Nicméně koně o bolesti moc dobře vědí a díky tomu můžeme nalézt příčinu! My, lidé, můžeme číst tělo koně pomocí našich očí a rukou. Reakce koně v kombinaci s výrazem jeho tváře nám říká, kde se problém nachází.

POPIS VIDEA

Toto video ukazuje pohyb pánve. Pánev se pohybuje vždy jednou polovinou nahoru a druhou dolů, či naopak. Toto vyžaduje rotaci páteře. Navíc se pánev pohybuje zleva doprava. Což vyžaduje laterální flexi páteře či laterální ohnutí.

Lehké ohnutí a pohyb pánve do natažení může být také viditelný zezadu, ale lépe je viditelný při pohledu ze strany. 

Další články ze série biomechanika:
2017-11-12: Rozvíjení hřbetu koně - biomechanika zapojení
2019-02-25: Narovnání: Proč? Část 1.: Pletenec hrudní končetiny
2018-03-20: Rozpoznání syndromu horní linie
2018-04-15: Biomechanika zapojení (2.část): Základní součásti sebenesení
2018-12-11: Co je smyslem "kulatého hřbetu"?
2019-01-17: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část první)
2019-01-22: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část druhá)
2019-01-29: Přirozená pozice při krmení
2019-02-11: Kissing spines - diagnóza nebo symptom? (část první)
2019-02-12: Živý důkaz!
2019-02-18: Kissing spines – diagnóza nebo symptom (část druhá)
2019-03-25: Je cval vhodný pro koně s kissing spines?
2019-04-02: Jak vypadá správné držení těla koně v pohybu?
2019-04-26: Narovnání: Proč? Část 2.: Kopyta
2019-05-12: První krok tréninku vašeho koně
2019-05-14: Narovnání: Proč? Část 3.: Zadní končetiny
2020-01-03: "Leg mover" vs. "Back mover"
2020-02-02: Tréninková spirála
2020-02-12: Příčina kulhání
2020-03-06: Trénink koně v rovnováze
2020-03-30: Kůň by se měl dívat trochu dovnitř, je to pravda?
2020-04-08: Milionový podvod v chovu koní: Extravagantní chody vs. zdraví
2020-04-15: Uměle vytvoření koně: Generace koní na kolenou
2020-05-31: Vliv špatného tréninku na vývoj horní linie koně
2020-06-15: Infografika: Pomocné otěže
2020-07-10: Proč je důležité udržet protažení krku?
2020-07-30: Proč by kůň měl mít "dlouhý krk" i ve shromáždění
2021-02-07: Pozice hlavy
2021-04-12: Rovnoběžnost diagonálního páru končetin
2021-06-24: Infografika: Pozice hlavy a krku
2021-11-16: Biomechanika ohnutíKomentáře

Přidat komentář