Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Teorie

Biomechanika ohnutí

V korektním ohnutí jezdec srovnává tělo koně takovým způsobem, aby energie vytvářená aktivitou zadních noh mohla proudit celým tělem koně. Energie vytvořena každou zadní nohou směřuje k odpovídající přední noze.

Sed jezdce má na koně velký vliv – a právě jeho správným využití může jezdec tohoto srovnání dosáhnout. Zatížením vnitřní sedací kosti a vnitřního třmenu vznikne pomyslný „sloup“, okolo kterého se následně tělo koně může ohnout. Vnější holeň vzadu hlídá záď, aby nevypadla ven, a vnitřní holeň pomyslně vytlačuje ven hrudní koš.

Vnější otěž je lehce nabídnuta dopředu, což umožní krku, aby se ohnul. Vnitřní otěž lehce přistaví hlavu dovnitř a jezdec pociťuje změkčení koutku, které je způsobeno energií proudící od vnitřní zadní nohy.

Pokud je však kůň ohnut falešně, tak energie vycházející z vnitřní zadní nohy směřuje k vnější pleci. Energie proudí skrz hrudní koš, který přirozeně rotuje směrem ven v momentě odrazu zadní vnitřní nohy.

Tento proud energie však nekoresponduje se směrem pohybu koňského těla. Vytváří nepřetržitou, nevyváženou sílu, kterou následně jezdec musí nést na vnější otěži. Kromě toho, že tato síla blokuje pohyb vpřed, zabraňuje také korektnímu ohnutí krku a nedovolí hubě, aby změkla.

Jezdec tento odpor následně cítí ve vnitřní ruce, následně se ho snaží zbavit tím, že si koně snaží tzv. „odžvýknou“ a s otěží si různě „pohrává“. Skutečný problém je však to, že aktivita vnitřní zadní nohy dostatečně nepodporuje ohnutí koňského těla.

Bez onoho pomyslného sloupu, okolo kterého by se kůň mohl ohnout, se jezdcův sed posouvá na vnější stranu, a není už vůči koňské páteři vyvážený. Tento posturálně nezdravý pohyb však žádné „pobízej vnitřní holení do vnější otěže“ nezachrání – kůň postrádá pobídku pro korektní ohnutí, což je samo v rozporu s jeho přirozenou rovnováhou.

Korektní ohnutí je klíčové pro podélné protažení, které pomůže páteři vyklenout se do polohy, ve které je kůň schopen nést jezdce. Je to možné díky tomu, že u korektně ohnutého koně se energie nahromaděná ze zádě následně rozvádí do celého těla. Tento jev můžeme přirovnat k lukostřelci, který napíná luk – korektní ohnutí je onen lukostřelec, který napnutím tětivy nahromadí sílu ze zadních noh, a následně šíp alias energii vypustí do zbytku těla.

Srovnat koně na rovné linii je mnohem složitější, ale trénováním podélného protažení pomocí korektního ohýbání na obě strany koni práci na rovné linii velmi usnadníme.




Další články ze série biomechanika:
2017-11-12: Rozvíjení hřbetu koně - biomechanika zapojení
2019-02-25: Narovnání: Proč? Část 1.: Pletenec hrudní končetiny
2018-03-20: Rozpoznání syndromu horní linie
2018-04-15: Biomechanika zapojení (2.část): Základní součásti sebenesení
2018-12-11: Co je smyslem "kulatého hřbetu"?
2019-01-17: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část první)
2019-01-22: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část druhá)
2019-01-29: Přirozená pozice při krmení
2019-02-11: Kissing spines - diagnóza nebo symptom? (část první)
2019-02-12: Živý důkaz!
2019-02-18: Kissing spines – diagnóza nebo symptom (část druhá)
2019-03-25: Je cval vhodný pro koně s kissing spines?
2019-04-02: Jak vypadá správné držení těla koně v pohybu?
2019-04-26: Narovnání: Proč? Část 2.: Kopyta
2019-05-12: První krok tréninku vašeho koně
2019-05-14: Narovnání: Proč? Část 3.: Zadní končetiny
2020-01-03: "Leg mover" vs. "Back mover"
2020-02-02: Tréninková spirála
2020-02-12: Příčina kulhání
2020-03-06: Trénink koně v rovnováze
2020-03-30: Kůň by se měl dívat trochu dovnitř, je to pravda?
2020-04-08: Milionový podvod v chovu koní: Extravagantní chody vs. zdraví
2020-04-15: Uměle vytvoření koně: Generace koní na kolenou
2020-05-31: Vliv špatného tréninku na vývoj horní linie koně
2020-06-15: Infografika: Pomocné otěže
2020-07-10: Proč je důležité udržet protažení krku?
2020-07-30: Proč by kůň měl mít "dlouhý krk" i ve shromáždění
2021-02-07: Pozice hlavy
2021-04-12: Rovnoběžnost diagonálního páru končetin
2021-06-24: Infografika: Pozice hlavy a krku
2021-11-16: Biomechanika ohnutí



Komentáře

Přidat komentář