Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Teorie

Pozice hlavy

Když se díváme na koně, je pro mnohé z nás náročné rozeznat v jaké pozici kůň nese hlavu. Proto zde máme velmi jednoduchý způsob, jak to zjistit. Představte si koně stojícího čelem ke zdi. Pokud se zdi dotýkají jeho nozdry, je jeho hlava v pozici PŘED kolmicí, pokud se zdi dotýká jeho nosní kost spolu s čelem, tak je hlava NA kolmici. Pokud se však u nauzděného koně zdi dotýká pouze jeho čelo nebo čelenka, je kůň ZA kolmicí. V případě, že zdi dotýká pouze koňská kštice, jedná se o HYPERFLEXI neboli ROLLKUR. Za rollkur je považováno vše, co dosáhne tohoto bodu nebo pokračuje ještě hlouběji.

Jsou jen dvě „zdravé“ pozice hlavy, a to první dvě – na kolmici a před kolmicí. Zajišťují, že kůň používá správné svalové skupiny, pohybuje se dle přirozených biomechanických principů a že nesením hlavy nebude omezeno dýchání. Jak v klasickém jezdectví, tak i ve vědním oboru zabývajícím se biomechanikou je všeobecně uznávané pravidlo, že nejvhodnější pozice hlavy ze všech je ta PŘED kolmicí. 

Pozn: Nad kolmicí neznamená nad otěží. Zahrnuje to korektní a pro koně příjemný kontakt, kdy má kůň otevřený a uvolněný týl.

Diagram níže nám ukáže dvě věci – jak jednotlivé pozice hlavy vypadají, a zároveň jaký mají dopad na zbytek těla. Šipky ukazují, jak se mění postoj a následný pohyb koně. Oranžová čára představuje těžiště koně, tj. jestli nese většinu své hmotnosti na předku nebo na zádi.

Na druhém obrázku jsou názorně vyfoceni koně s hlavami v odpovídajících pozicích – všimněte si, že vykazují stejné znaky jako koně nakreslení na diagramu. Byly použity fotografie  jak koní s udidlem, tak bez udidla –  bezudidlově jsou koně ježděni na obrázcích 1 a 4. Je to důkaz toho, že negativní dopad na koně může mít jakékoliv vybavení, i bezudidlové.

 

Pro zjednodušení nebylo bráno v potaz ohnutí krku ani schopnost dýchat – můžeme tedy říci, že v prvních dvou pozicích, které jsou pro koně správné a zdravé (před kolmicí a na kolmici) je nejvyšším bodem týl. Pokud se však kůň nachází v pozici za kolmicí nebo v pozici rollkur, je anatomicky NEMOŽNÉ, aby byl týl nejvyšším bodem. Tím pádem tvrzení, že kůň pracuje korektně i s hlavou za kolmici je v naprostém rozporu s výše uvedenou skutečností. Zkrátka jediné korektní nesení hlavy je buď PŘED kolmicí, nebo NA ní. Avšak jak se mj. píše i v oficiální FEI Dressage rulebook (pozn. překl.: seznam drezurních pravidel FEI), nejlepší pozice je před kolmicí.
Další články ze série biomechanika:
2017-11-12: Rozvíjení hřbetu koně - biomechanika zapojení
2019-02-25: Narovnání: Proč? Část 1.: Pletenec hrudní končetiny
2018-03-20: Rozpoznání syndromu horní linie
2018-04-15: Biomechanika zapojení (2.část): Základní součásti sebenesení
2018-12-11: Co je smyslem "kulatého hřbetu"?
2019-01-17: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část první)
2019-01-22: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část druhá)
2019-01-29: Přirozená pozice při krmení
2019-02-11: Kissing spines - diagnóza nebo symptom? (část první)
2019-02-12: Živý důkaz!
2019-02-18: Kissing spines – diagnóza nebo symptom (část druhá)
2019-03-25: Je cval vhodný pro koně s kissing spines?
2019-04-02: Jak vypadá správné držení těla koně v pohybu?
2019-04-26: Narovnání: Proč? Část 2.: Kopyta
2019-05-12: První krok tréninku vašeho koně
2019-05-14: Narovnání: Proč? Část 3.: Zadní končetiny
2020-01-03: "Leg mover" vs. "Back mover"
2020-02-02: Tréninková spirála
2020-02-12: Příčina kulhání
2020-03-06: Trénink koně v rovnováze
2020-03-30: Kůň by se měl dívat trochu dovnitř, je to pravda?
2020-04-08: Milionový podvod v chovu koní: Extravagantní chody vs. zdraví
2020-04-15: Uměle vytvoření koně: Generace koní na kolenou
2020-05-31: Vliv špatného tréninku na vývoj horní linie koně
2020-06-15: Infografika: Pomocné otěže
2020-07-10: Proč je důležité udržet protažení krku?
2020-07-30: Proč by kůň měl mít "dlouhý krk" i ve shromáždění
2021-02-07: Pozice hlavy
2021-04-12: Rovnoběžnost diagonálního páru končetin
2021-06-24: Infografika: Pozice hlavy a krku
2021-11-16: Biomechanika ohnutíKomentáře

Přidat komentář