Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Teorie

Vliv špatného tréninku na vývoj horní linie koně

Jako veterinářka specializující se na rehabilitaci koní hledám odpovědi již více než 18 let. Úplně první otázkou, kterou jsem si položila byla: „Proč tolik koní chromne a proč se průměrná „živostnost“ holandských teplokrevníků pohybuje kolem 7–8 let?“

Zjistila jsem, že existují mnohé odpovědi na tuto otázku. Ale hlavním faktorem, který způsobuje kulhání u koní je špatná postura (držení těla) během tréninku. Trénujeme-li koně se zvednutým kohoutkem a kulatým hřbetem (obr. 1), jeho svalovo-fasciální systém se tomu přizpůsobí a držení těla koně se zlepší i při stání, či pasení se ve výběhu.

Obrázek 1

Pokud trénujeme koně s propadlým kohoutkem a hřbetem, pak se bude toto držení těla dále rozvíjet. Nejen během tréninku, ale i mimo něj. Porovnáme-li obrázek 2 a 3, můžeme jasně vidět rozdíl. Na obrázku 2 vidíte mladého, takřka 6letého koně. Byl trénován převážně na ruce a jen zlehka pod sedlem. Tento kůň byl trénován s dlouhým krkem. Hlavním cílem jeho tréninku bylo správné držení těla a symetrický pohyb (obr. 1). Na obrázku 3 je 11letý kůň, který byl trénován „metodou“ LDR (low-deep-round“, přeloženo: nízko-hluboko-kulatě – tedy v „zarolování“) od svých 3 let.

Obrázek 2

Obrázek 3

LDR trénuje koně s krátkým krkem (obr. 4). Když koni zkrátíme krk (přitáhneme otěž), krk se zvlní jako akordeon. Ale pokud „zvlníme“ krk, dojde ke stejnému efektu i ve zbytku páteře. Na obrázku 1 a 2 můžeme vidět pěkný rovný hřbet. Na obrázku 3 vidíme naprosto jiný stav hřbetu.

Obrázek 4

Budeme-li následovat šipky na obrázku 3, můžeme vidět přílišný vývoj svalů v horní části krku (7). Dále můžeme vidět nedostatečně vyvinuté svaly v okolí lopatky (6), důlek na krku před kohoutkem (5), důlek vedle a za kohoutkem (4) – toto vzniká díky tomu, že se hrudník koně „propadá“ mezi lopatkami. Hyperflexe oblasti beder (3), hrbolek v přechodu mezi bederní a křížovou páteří - honební hrbol (2) a nedostatečně vyvinuté hýžďové svaly (1).

Podíváme-li se na obrázku 3 na linii (9), uvidíme že váha směřuje vpřed směrem k hrudní kosti. Hrudní kost klesá dolů. Linie (8) ukazuje nekorektní naklopení pánve. Úhel je příliš ostrý (podsazení pánve). Toto má následně vliv na úhly mezi kolenem a hleznem (10) a to samozřejmě ovlivňuje biomechaniku zadních končetin.

Můžete porovnat ta stejná místa (šipka/linie) mezi tímto mladým a starším koněm. Je jasně patrné, že vyvíjí-li se hřbet koně takto (při tréninku v LDR), můžeme zde pak očekávat a také najít zdravotní problémy jako jsou kissing spines, artritidu v oblasti báze krku a křížokyčelních kloubů, ale toto držení těla může způsobit i kulhání.

Můžete vidět kůň má propadlý trup, hrudní kost klesá dolů. To znamená, že váha koně směřuje příliš dolů a dopředu. Přední nohy musí nést mnohem více, než by měly. Tím pádem kůň dopadá předními na zem příliš tvrdě. Přední nohy musí zůstávat na zemi déle a musí směřovat více pod tělo koně, což způsobuje přetěžování kloubů a vazů, díky přepětí kloubů v dolní části končetin.

Zadní nohy se budou muset příliš odrážet, protože zůstávají za tělem. Toto způsobuje přetažení kolene a hlezna. Nekorektní držení těla způsobuje přetížení a přetažení končetin, což v důsledku povede ke vzniku kulhání.

Poté co jsem zrehabilitovala nespočet koní jen pomocí uvolnění povázky, tréninku ve správném držení těla (s dlouhým krkem), srovnáním kopyt, zkorigování krmené dávky, kontrolou sedla a tréninku jejich jezdců, jsem přesvědčená, že klíčem ke zdravému koni je biomechanicky korektní trénink. Chcete-li zjistit, za je váš trénink v souladu s biomechanikou koně, podívejte se na stav horní linie vašeho koně. Podobá-li se stavu mladého koně na obrázku 2 pak to, co děláte je správně. Vypadá-li horní linie vašeho koně spíše jako kůň na obrázku 3, pak je načase změna!

Jediný, kdo 100% ví, co funguje je váš kůň! Jeho odpovědí na váš trénink je vývoj jeho těla a také jeho reakce a chování. Koně mají emoce, výrazy tváře a chtějí nám sdělit, co si myslí a cítí. Prosím – poslouchejte pozorně. Oni VĚDÍ, co je potřeba a naučili mě to, co jsem potřebovala zjistit.
Další články ze série biomechanika:
2017-11-12: Rozvíjení hřbetu koně - biomechanika zapojení
2019-02-25: Narovnání: Proč? Část 1.: Pletenec hrudní končetiny
2018-03-20: Rozpoznání syndromu horní linie
2018-04-15: Biomechanika zapojení (2.část): Základní součásti sebenesení
2018-12-11: Co je smyslem "kulatého hřbetu"?
2019-01-17: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část první)
2019-01-22: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část druhá)
2019-01-29: Přirozená pozice při krmení
2019-02-11: Kissing spines - diagnóza nebo symptom? (část první)
2019-02-12: Živý důkaz!
2019-02-18: Kissing spines – diagnóza nebo symptom (část druhá)
2019-03-25: Je cval vhodný pro koně s kissing spines?
2019-04-02: Jak vypadá správné držení těla koně v pohybu?
2019-04-26: Narovnání: Proč? Část 2.: Kopyta
2019-05-12: První krok tréninku vašeho koně
2019-05-14: Narovnání: Proč? Část 3.: Zadní končetiny
2020-01-03: "Leg mover" vs. "Back mover"
2020-02-02: Tréninková spirála
2020-02-12: Příčina kulhání
2020-03-06: Trénink koně v rovnováze
2020-03-30: Kůň by se měl dívat trochu dovnitř, je to pravda?
2020-04-08: Milionový podvod v chovu koní: Extravagantní chody vs. zdraví
2020-04-15: Uměle vytvoření koně: Generace koní na kolenou
2020-05-31: Vliv špatného tréninku na vývoj horní linie koně
2020-06-15: Infografika: Pomocné otěže
2020-07-10: Proč je důležité udržet protažení krku?
2020-07-30: Proč by kůň měl mít "dlouhý krk" i ve shromáždění
2021-02-07: Pozice hlavy
2021-04-12: Rovnoběžnost diagonálního páru končetin
2021-06-24: Infografika: Pozice hlavy a krku
2021-11-16: Biomechanika ohnutíKomentáře

Přidat komentář