Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Teorie

Tréninková spirála

V tréninkovém procesu je pokrok často hodnocen dle stupně složitosti cviků, které je kůň schopen předvést. Ačkoliv má tento přístup svůj smysl, je často nepochopena jeho myšlenka, a to že tyto cviky jsou výsledkem tréninku, nikoliv jeho smyslem.

Pravým smyslem pokroku v tréninku je rozvíjení gymnastických kvalit, které přichází postupně s tím, jak se tělo koně posiluje postupnou prací v korektním držení těla. Zdravý trénink využívá tyto cviky/pohyby pouze k tomu, aby rozvíjel tyto kvality, nikoliv jako cíle, kterých je potřeba dosáhnout samoúčelně. Pochopením těchto principů získáme povědomí o integritě drezury a zabráníme tomu, aby se pro nás (a naše(ho) koně) změnila pouze ve způsob jak se naučit "cirkusové triky".

Výchozím bodem tréninkové spirály je stav vnitřního klidu koně, neboť toto je jediný psychický stav, který koni umožňuje se učit a tedy rozvíjet všechny své kvality - gymnastický trénink se nemůže odehrávat ve chvíli, kde je kůň nervozní a napjatý. Toto je základem holistického přístupu ke koní, protože tento stav závisí na přirozeném životním stylu koně (a to včetně možnosti se volně pohybovat ve společnosti stáda), dobrém zdravotním stavu, celkové pohodě a vztahu s lidmi založeném na vzájemné důvěře - nikoliv dominanci
Další články ze série biomechanika:
2017-11-12: Rozvíjení hřbetu koně - biomechanika zapojení
2019-02-25: Narovnání: Proč? Část 1.: Pletenec hrudní končetiny
2018-03-20: Rozpoznání syndromu horní linie
2018-04-15: Biomechanika zapojení (2.část): Základní součásti sebenesení
2018-12-11: Co je smyslem "kulatého hřbetu"?
2019-01-17: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část první)
2019-01-22: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část druhá)
2019-01-29: Přirozená pozice při krmení
2019-02-11: Kissing spines - diagnóza nebo symptom? (část první)
2019-02-12: Živý důkaz!
2019-02-18: Kissing spines – diagnóza nebo symptom (část druhá)
2019-03-25: Je cval vhodný pro koně s kissing spines?
2019-04-02: Jak vypadá správné držení těla koně v pohybu?
2019-04-26: Narovnání: Proč? Část 2.: Kopyta
2019-05-12: První krok tréninku vašeho koně
2019-05-14: Narovnání: Proč? Část 3.: Zadní končetiny
2020-01-03: "Leg mover" vs. "Back mover"
2020-02-02: Tréninková spirála
2020-02-12: Příčina kulhání
2020-03-06: Trénink koně v rovnováze
2020-03-30: Kůň by se měl dívat trochu dovnitř, je to pravda?
2020-04-08: Milionový podvod v chovu koní: Extravagantní chody vs. zdraví
2020-04-15: Uměle vytvoření koně: Generace koní na kolenou
2020-05-31: Vliv špatného tréninku na vývoj horní linie koně
2020-06-15: Infografika: Pomocné otěže
2020-07-10: Proč je důležité udržet protažení krku?
2020-07-30: Proč by kůň měl mít "dlouhý krk" i ve shromáždění
2021-02-07: Pozice hlavy
2021-04-12: Rovnoběžnost diagonálního páru končetin
2021-06-24: Infografika: Pozice hlavy a krku
2021-11-16: Biomechanika ohnutíKomentáře

Přidat komentář