Články a videa o koních

KoněČesky.cz

Teorie

"Leg mover" vs. "Back mover"

Leg movers vs. Back movers

Leg mover a Back mover aneb dva pojmy, které se rychle šíří internetovými diskuzemi. Do podvědomí veřejnosti se začaly dostávat v posledním desetiletí, ale co vlastně tyto pojmy znamenají? V dnešním článku se zaměříme na to, jak mezi nimi poznat rozdíl a jak laickým okem poznat biomechanicky správný pohyb koně. 

Leg mover

Fotografie (1) je typickým příkladem pro koně pohybující se jako tzv. Leg mover, neboli koně s nadměrným rozsahem pohybu předních končetin. Podívejte se na úhel přední nakročené končetiny, tento úhel je naprosto rozdílný od úhlu, který má diagonálně nakročená zadní končetina (od nás vzdálenější zadní končetina). Zadní končetiny se odrážejí až za zádí koně a nedopadají pod těžiště koně. Hřbet koně je viditelně propadlý, což naznačuje, že se při pohybu nezapojují správně svaly hřbetu koně. Krk je nadměrně ohnutý a hlava koně je lehce za kolmicí.

Fotografie 1.: Leg mover, Zdroj fotografie: Heuschmann, G. 2012, Balancing Act: The Horse in Sport – An Irreconcilable Conflict?, J.A. Allen, London, p.97., Nákresy do fotografie: KoněČesky

U takto pohybujících se koní se jsou svaly krku zkrácené, což má dopad na postavení a výšku krku a hlavy, která se line mnohem výš, což neodpovídá aktuální úrovni tréninku koně. Dr. Gerd Heuschmann tento stav nazývá „absolutní elevací“. Zkrácení či uspěchání základního výcviku koně má za výsledek propadnutí hřbetu, ztrátu propojení pohybu mezi předními a zadními končetinami, špatnou kvalitu a provedení základních chodů. Kůň je v napětí, neochotný a odporující pobídkám. 

Jak tedy snadno a rychle poznáme koně, který se pohybuje jako tzv. Leg mover?

· Vysoko nesený a zatuhlý krk

· Napětí ve hřbetě

· Časté švihání ohonem

· Honosný dopředný pohyb předních končetin s výraznou akcí

· Zadní končetiny se odrážejí a dopadají za tělem koně, nikoliv biomechanicky správně v těžišti koně

· Přední a zadní končetiny nepracují paralelně, přední končetiny se pohybují dopředně, vysoko a v dlouhých krocích, oproti tomu zadní končetiny vykračují kratšími kroky, což má za následek nepravidelný chod

Ve zkratce:

Tito koně předvádějí na mnohých světových obdélnících honosný pohyb, hodnocený vysokými procenty, nicméně pod drobnohledem nám jejich těla sdělují naprosto jiný ,,příběh“. Jen se podívejte na zadní a přední končetiny, které se nepohybují paralelně v prvním zmiňovaném bodě.

Back mover

Opakem je kůň, který se pohybuje biomechanicky správně a to tak, že při pohybu zapojuje celé tělo a samozřejmě i svaly hřbetu, z čehož vychází anglické pojmenování Back mover.

Fotografie 2.: Back mover, Zdroj fotografie: Heuschmann, G. 2012, Balancing Act: The Horse in Sport – An Irreconcilable Conflict?, J.A. Allen, London, p.97., Nákresy do fotografie: KoněČesky

Výše máme uvedenou fotografii koně pohybující se jako tzv. Back mover. Podívejte se na přední končetinu (dál od nás) a diagonální zadní končetinu (blíže k nám). Jaký úhel svírají? Odpovědí je, že pohybující se končetiny svírají stejný nebo velmi podobný úhel, tak jak je naznačeno pomocí nákresu na fotografii. Záda jsou zapojená do dopředného pohybu koně a nesou jezdce. Nesení hlavy a krku koně odpovídá úrovni výcviku.

Back mover je kůň, který zapojuje hřbet při pohybu vpřed a využívá při pohybu celé tělo správně dle jeho úrovně výcviku. Dr Gerd Heuschmann, mistr v oboru tréninku a biomechaniky koní, toto sestavení koně označuje jako ,,relativní elevaci“. Dále také uvádí, že tito koně jsou trénovaní, tak že pozice hlavy a krku koně odpovídá aktuální úrovni výcviku a reflektuje ho. Ve výcviku se nespěchá a žádná jeho fáze se nezkracuje. 

Které charakteristiky odpovídají koni pohybujícímu se jako tzv. Back mover?

· Volný a prostupný pohyb skrz hřbet koně 

(3D pohyb hřbetu bez omezení, můžete na koni vidět či cítit pohyby nahoru/dolů, dopředu/dozadu a do stran)

· Pozice hlavy a krku odpovídá úrovni výcviku koně 

· Viditelné osvalení hřbetu je protikladem propadlého hřbetu (viz výše)

· Přední a zadní končetiny se pohybují stejně a paralelně svírají stejný uhel

Ve zkratce: 

Pro laického diváka či pozorovatele mohou tito koně vypadat méně poutavě, ale opak je pravdou. Takto pohybující se kůň pracuje biomechanicky správně. Kůň není v napětí a během práce jsou tito koně šťastnější. Délka kroku a úhel přední i zadní končetiny jsou stejné.

Proč na tom tak záleží?

Existují 3 hlavní důvody, proč si chtít koupit koně, který přirozeně spadá do kategorie back mover nebo proč trénovat koně v tomto duchu.

1. Dlouhověkost

Leg mover pracuje biomechanicky nevhodným způsobem. Stejně tak jako v případě lidského těla, když kůň nezapojuje do svého pohybu tělo bezpečným a patřičným způsobem, dochází k degeneraci některých jeho částí rychleji. To znamená, že délka pracovního života koně může být značně ovlivněna. V případě neadekvátního způsobu výcviku může vést i k jeho výraznému zkrácení. Back mover bude mít díky metodě výcviku prodloužen pracovní život, protože jeho tělo bylo trénované efektivně a tak i účinně připraveno na práci, kterou má vykonávat například jako jezdecký kůň. Stejně jako dobře trénovaný sportovec, mohou mít takto trénovaní koně dlouhou a úspěšnou kariéru, často až do svých 20ti let.

2. Etika

Leg mover je kůň, který při tréninku přeskočil či zkrátil mnohé fáze výcviku. Tito koně jsou často žádáni jezdci a trenéry, aby drželi sestavení nad rámec jejich výcviku a fyzické schopnosti. Výsledkem je kůň, který je stresovaný a bolavý. Leg mover, kterého já léčím, má pokaždé opakovaně bolestivá a zatuhlá místa ve stejných svalových skupinách. Faktem je, že když takového koně vlastníte, prevence je lepší než jeho léčba (nebo rehabilitace). Na druhou stranu, back mover je trénován, tak aby využíval celé své tělo biomechanicky správně. Jeho výcvik byl postupný a díky tomu je kůň schopný vykonávat svou práci. Má také sílu a pružnost, aby mohl vykonávat práci, o kterou je žádán. Celkově je méně pravděpodobné, že je v jeho těle napětí či tenze.

3. Přístup

Leg mover se snaží vyhovět svému jezdci z důvodu strachu z bolesti. Pravděpodobně si méně užívají spolupráci s člověkem. V mnoha případech se kůň stane podrážděný a / nebo se stane nebezpečný pro jezdce, což má za následek ukončení jeho pracovního života.

Kůň, který prošel postupným tréninkem bez zkracování jednotlivých fází výcviku (tzv. back mover), je sebevědomější ve své práci a méně znepokojený ze svého okolí a lidí. Méně stresu a strachu se odrazí ve větší ochotě při výcviku a manipulaci s koněm
Další články ze série biomechanika:
2017-11-12: Rozvíjení hřbetu koně - biomechanika zapojení
2019-02-25: Narovnání: Proč? Část 1.: Pletenec hrudní končetiny
2018-03-20: Rozpoznání syndromu horní linie
2018-04-15: Biomechanika zapojení (2.část): Základní součásti sebenesení
2018-12-11: Co je smyslem "kulatého hřbetu"?
2019-01-17: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část první)
2019-01-22: Tahá zadní nohy? Co to znamená? (část druhá)
2019-01-29: Přirozená pozice při krmení
2019-02-11: Kissing spines - diagnóza nebo symptom? (část první)
2019-02-12: Živý důkaz!
2019-02-18: Kissing spines – diagnóza nebo symptom (část druhá)
2019-03-25: Je cval vhodný pro koně s kissing spines?
2019-04-02: Jak vypadá správné držení těla koně v pohybu?
2019-04-26: Narovnání: Proč? Část 2.: Kopyta
2019-05-12: První krok tréninku vašeho koně
2019-05-14: Narovnání: Proč? Část 3.: Zadní končetiny
2020-01-03: "Leg mover" vs. "Back mover"
2020-02-02: Tréninková spirála
2020-02-12: Příčina kulhání
2020-03-06: Trénink koně v rovnováze
2020-03-30: Kůň by se měl dívat trochu dovnitř, je to pravda?
2020-04-08: Milionový podvod v chovu koní: Extravagantní chody vs. zdraví
2020-04-15: Uměle vytvoření koně: Generace koní na kolenou
2020-05-31: Vliv špatného tréninku na vývoj horní linie koně
2020-06-15: Infografika: Pomocné otěže
2020-07-10: Proč je důležité udržet protažení krku?
2020-07-30: Proč by kůň měl mít "dlouhý krk" i ve shromáždění
2021-02-07: Pozice hlavy
2021-04-12: Rovnoběžnost diagonálního páru končetin
2021-06-24: Infografika: Pozice hlavy a krku
2021-11-16: Biomechanika ohnutíKomentáře

Přidat komentář